Blogberichten

Durven dromen...

Durven dromen...

Het drakenrijk heeft in de afgelopen periode gewerkt aan bepaalde zaken die op de langere termijn een andere wind zullen doen opwaaien. Het is voor de draken goed om te zien dat steeds meer mensen zichzelf bewust worden van het feit dat er niets vaststaat. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de omgeving waarin ze leven en mensen zijn ook zelf in staat om zaken te veranderen die niet waardevol zijn.

Lees meer

Omgaan met een hogere gevoeligheid

Omgaan met een hogere gevoeligheid

Voor velen als mens geïncarneerde natuurwezens, geldt dat zij in dit huidige leven moeten omgaan met een (wat) hogere gevoeligheid. Voor sommigen op een niveau waarop dit zonder rigoureuze acties kan, bij anderen op een niveau waarop er oefening en actie noodzakelijk is om met de gevoeligheid om te gaan.

Lees meer

Veranderingen realiseren met het kabouterrijk!

Veranderingen realiseren met het kabouterrijk!

Het kabouterrijk heeft de afgelopen tijd gewerkt aan diverse zaken, vandaag zijn zij bijeengekomen om te vertellen over de vorderingen die er zijn bereikt. De kabouterkoning is een wijs man, die de nodige ervaring heeft met veranderingen teweeg brengen. Hij beschrijft zichzelf als waardevol, groots en van grote invloed op het gehele natuurwezenrijk.

Lees meer

Spiritueel advies van zeemeerminnen

Spiritueel advies van zeemeerminnen

Zeemeerminnen hebben een plaats in de geschiedenisboeken, maar wist je al dat de energie van zeemeerminnen nog steeds aanwezig is? Zeemeerminnen zijn de koning van het water, zij beheren de kracht van water en kunnen water laten verdwijnen of laten ontstaan. De energie van zeemeerminnen is eeuwenoud en is alleen mogelijk waarneembaar voor oude zielen die in voorgaande levens tijd als zeemeermin hebben doorgebracht.

Lees meer

De zwaarte wegnemen met het drakenrijk

De zwaarte wegnemen met het drakenrijk

Wij, de draken, zijn vandaag bijeengekomen om te delen hoe het met ons gaat, met ons drakenrijk. De draken hebben de angst die op de aardbol hangt, in de afgelopen tijd zien groeien en wij zijn vanaf dit moment bezig geweest om de angst te doen afnemen. Een aantal plaatsen op de aarde zijn gezuiverd van de angst, omdat de mensheid op deze locaties, een bepaalde kracht heeft teruggevonden.

Lees meer

Draken en angst

Draken en angst

Er verschijnen draken om me heen, zodra ik het contact toelaat. De draken hebben een boodschap voor ons allen en willen vragen om in de komende tijd extra alert te zijn voor de signalen om ons heen. Er komt een grote verandering aan op aarde, waaraan het drakenrijk een steentje heeft bijgedragen. Er gaat een andere storm waaien, vanaf het moment dat er meer mensen de natuurlijke staat van zijn van de ziel gaan terugvinden.

Lees meer

Een kijkje in het Trollenrijk

Een kijkje in het Trollenrijk

Trollen zijn natuurwezens die worden onderschat door de mens. De kracht van de trol is groots en vandaag vragen de trollen aan mij om hen bekendheid te vergroten. De trollen staan te popelen om een verhaaltje te vertellen en geven aan blij te zijn met de mogelijkheid om in het daglicht te treden. Heb je ooit een wonder zien gebeuren in de natuur? Dat is de kracht van de trol.

Lees meer

Als draken te hulp schieten

Als draken te hulp schieten

Draken zijn natuurwezens met veel kracht. Je herkent hen aanwezigheid aan een sterke energie, er is symbolisch vuur in de ruimte. Als draken te hulp schieten gaat dit op een groots niveau. Zij werken niet met kleinigheidjes of met subtiele signalen, nee, het gaat er groots en zwaar aan toe. Denk aan grote omwentelingen in je leven en grote veranderingen op verschillende vlakken.

Lees meer

Het Kabouterrijk staat aan je zijde

Het Kabouterrijk staat aan je zijde

Het is eventjes geleden dat het Kabouterrijk iets aan ons heeft laten horen via De Wijze Kabouter website. Dit betekent echter niet dat de kabouters ons vergeten zijn, het tegendeel is waar. Het Kabouterrijk heeft in de afgelopen periode hard gewerkt aan belangrijke zaken en is er nu klaar voor om nieuwe informatie met ons te delen. De Kabouterkoning neemt vandaag het woord op zich.

Lees meer

De energie van bomen: de eikenboom

De energie van bomen: de eikenboom

Eikenbomen staan her en der in het land, maar wist je al dat deze bomen energie bezitten? Eikenbomen zijn één van de meest machtige bomen en zij dragen vele oude wijsheden met zich mee. De eikenboom is de ideale boom om je eigen energie bij op te laden als deze vervuild is geraakt met vuil van buitenaf. Wat de eikenboom voor je kan doen is je energie terug opladen en je laten geloven in jezelf.

Lees meer

Er zijn trollen op aarde

Er zijn trollen op aarde

Trollen zijn de natuurwezens die het meest onderschat worden. Men doet de trollen al gauw af als ‘eng’, maar dit is helemaal niet het geval. Trollen zijn uitermate slim in de taken die zij verrichten en werken aan grote projecten op aarde. Ze verlenen hulp op plaatsen waar dit nodig is, op plaatsen waar het slecht gaat met de natuur. De trollen zijn sterk verbonden met alles wat leeft, dit zijn de natuurwezens die het dichtst bij ‘het leven’ staan.

Lees meer

Helen met leprechauns

Helen met leprechauns

De kracht van de leprechaun is mysterieus te noemen. Zij houden van een lolletje, maar zijn op een bepaald vlak ook heel serieus, omdat zij de zware last van heling met zich meedragen. Leprechauns dienen te helen. Alles wat zij kunnen helen, helen zij met mysterieuze krachten. Leprechauns houden niet van ongemak, alles wat ongemak schenkt blazen zij weg met een harde wind mee.

Lees meer

Wanneer kabouters wonderen realiseren

Wanneer kabouters wonderen realiseren

Het Kabouterrijk heeft in de afgelopen tijd nagedacht over hoe zij hen terugkeer op aarde vorm willen geven. Het is voor de kabouters lastig om te bepalen hoe zij dienen te handelen, omdat niet alle mensen de terugkeer van het Natuurwezenrijk waarderen. De Kabouters hebben lang nagedacht en zijn tot een conclusie gekomen; alleen met velen kunnen we de klus klaren. Het Kabouterrijk is per heden daarom aanwezig op belangrijke locaties, met vele kabouters.

Lees meer

De kracht van de kabouters op aarde

De kracht van de kabouters op aarde

Kabouters zijn wezens die veel afweten van de natuur en de aarde, maar dat niet alleen, zij weten ook best het één ander over mensen. Kabouters zijn geïnteresseerd in mensen, omdat mensen hen kunnen helpen bij het bereiken van hen doelen. Het Kabouterrijk staat open voor contact met de juiste mensen. Het enige wat het Kabouterrijk vraagt is waardering en respect. Als je respectvol omgaat met het Kabouterrijk, zijn de kabouters tevreden.

Lees meer

De terugkeer van het Natuurwezenrijk

De terugkeer van het Natuurwezenrijk

Het zijn de natuurwezens die binnenkort hen opwachting zullen maken, op een ingeslapen aarde, die op het punt staat van omvallen. Grote aantallen natuurwezens zullen hen rijk begeleiden bij het mooie moment wat in aantocht is. Het moment van wederkeer wordt groots. Denk niet aan één natuurwezen wat zijn opwachting maakt, maar denk groots. Het Natuurwezenrijk gaat een grote entree maken, waarbij een hoop oude zaken zullen gaan verdwijnen.

Lees meer

Wij zijn de elfen

Wij zijn de elfen

Er verschijnen diverse elfen om mij heen, wanneer ik aan hen aangeef open te staan om de woorden vanuit het Elfenrijk te noteren. Een aantal dagen geleden ontving ik al bericht van een aantal elfen die aangaven interesse te hebben in een bericht op De Wijze Kabouter website. De elfen zouden op een later moment terugkeren om de woorden door te zenden.

Lees meer

De kracht van de trol

De kracht van de trol

Trollen zijn spirituele wezens met een missie. Zij kunnen de mensheid helpen om een aarde te creëren waarop de natuur weer tot bloei komt. Trollen weten als geen ander hoe de natuur werkt, zij weten wat we kunnen doen om met de natuur samen te werken, i.p.v. onszelf ervan af te keren. Trollen zijn één met de natuur, zij beheren de natuurkracht en kunnen hier alles over vertellen.

Lees meer

De spirituele energie van draken

De spirituele energie van draken

Draken zijn zachtaardige wezens vol met liefde. Waar je wellicht zou verwachten dat draken boze wezens zijn, is het tegenovergestelde waarheid. Draken zijn juist liefdevol naar alle andere natuurwezens en willen het rijk der natuurwezens ondersteunen bij ‘de terugkeer op aarde’. De energie van draken is sterk, draken weten hoe zij hen energie kunnen centreren voor de perfecte doeleinden. Wat draken sterk maakt, is de kracht om veranderingen teweeg te brengen.

Lees meer

Ben jij een geïncarneerd natuurwezen?

Ben jij een geïncarneerd natuurwezen?

Er zijn geïncarneerde natuurwezens onder ons, ofwel elementalen, natuurgeesten of deva’s, zij die een diepe band met de natuur hebben. Geïncarneerde natuurwezens hebben voor hen eerste leven op aarde, levens geleid binnen het rijk der natuurwezens, hier ligt hen oorsprong. De ziel herinnert zich deze levens en heeft een aantal van de herinneringen meegenomen naar het huidige leven. Zichtbaar voor jou.

Lees meer

Communiceren met natuurwezens

Communiceren met natuurwezens

Eenmaal de mogelijkheid tot communiceren teruggehaald, gaat er een magische poort open, vol mogelijkheden. Dit is de poort tot het rijk der natuurwezens, daar waar alle natuurwezens op je wachten in hun eigen energie. Het is mogelijk om deze poort te bereiken, als je er op alle niveaus klaar voor bent. In jou zit de kracht tot ontwikkeling. Focus op je doelen en laat de wanhoop van het leven los, focus op wat je wilt en op wat er goed is voor jou.

Lees meer

Werken met de energie van kabouters

Werken met de energie van kabouters

Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met de energie van kabouters, in dit huidige leven, had ik niet kunnen denken dat het contact met kabouters ooit zo belangrijk voor me zou worden. Ik leerde wat er speelt binnen het rijk der natuurwezens en zag hoe zaken hier echt in elkaar steken. Mijn kracht om te zien nam toe, waardoor natuurwezens als vanzelf aan mij verschijnen.

Lees meer

Samenwerken met natuurwezens

Samenwerken met natuurwezens

Velen natuurwezens hebben zichzelf voor een lange tijd afzijdig gehouden van de mensheid. Dit is het moment waarop de poorten tussen mens en natuurwezen weer voorzichtig wat opengaan. Sommige natuurwezens staan opnieuw open voor contact en willen de mensheid helpen om een hoger spiritueel niveau te bereiken, waarop de mensheid het contact met de natuur herstelt.

Lees meer

Manifesteren met eenhoorns

Manifesteren met eenhoorns

Eenhoorns zijn zuivere en luchtige energieën. Zij houden niet van zwaarte en hebben een afkeer van negativiteit en woede. Eenhoorns kunnen helpen bij het manifesteren van dromen. Zij weten hoe we onze dromen kunnen waarmaken en hoe we onze wensen tot realiteit kunnen wekken. Eenhoorns zijn tevens gracieus en handelen op gracieuze wijze. Geen kleinigheidjes, maar grote gebaren zenden zij uit.

Lees meer

Geluk creëren met natuurwezens

Geluk creëren met natuurwezens

Als er natuurwezens met mij willen spreken, dan gaat het weleens over iets wat hen aan het hart gaat. Zij delen stukken van onmacht en ervaringen uit het verleden. Natuurwezens hebben geleden in de geschiedenis en die pijn is tot aan de dag van vandaag te voelen binnen het rijk. Veel natuurwezens hebben zich aan de hand van eerdere ervaringen teruggetrokken en hielden zichzelf voor een lange tijd afzijdig van de mensheid.

Lees meer

Het zijn de natuurwezens die roepen

Het zijn de natuurwezens die roepen

Om verbinding te kunnen maken met het rijk der natuurwezens, is het noodzakelijk dat je zelf goed in je vel zit. Negatieve energie kunnen natuurwezens niet verdragen. Zij houden dan ook zeker niet van de harde energie die er momenteel op de aarde hangt, dat doet hen pijn. De natuurwezens adviseren aan ieder die met hen in contact wil treden, om zorgen en oude pijnen los te laten. Bepaalde zaken zijn waarschijnlijk niet meer relevant.

Lees meer

Het zijn de feeën...

Het zijn de feeën...

Het zijn de feeën... die eeuwenoud zijn, maar die zelden in de spotlights treden. Feeën houden er niet van om aandacht te krijgen op een verkeerde manier. Zij zijn gewetensvol, pienter en vol met fantasie. Raak de feeën niet aan als je verkeerde bedoelingen hebt, want dan trekt het Feeënrijk zich direct terug. Het zijn de feeën... die kunnen helpen tijdens bijzondere situaties. Zij staan open voor allerlei informatie en voor verschillende zaken.

Lees meer

Kabouters op aarde

Kabouters op aarde

Lang geleden ging de poort dicht tussen het Kabouterrijk en de mensheid. Kabouters beschermen henzelf tegen de harde energie die vanuit de mensheid hen kant uit komt. De kabouters trokken zich terug en hielden er voor een lange tijd een teruggetrokken bestaan op na. Hun energie was in de war geraakt door dat wat er allemaal plaatsvond op aarde, waardoor de kabouters besloten om de poorten te sluiten en om het contact te verbreken.

Lees meer

Natuurwezens: kabouters

Natuurwezens: kabouters

In sprookjesboeken uit de geschiedenis werden kabouters weleens als lastig omschreven. Men dacht dat kabouters onbetrouwbaar waren en dat zij grapjes uithaalden met de mensheid. Men begreep nog niet zo goed dat verhaaltjes werden verzonnen door kunstzinnige schrijvers en dat natuurwezens verre van brutaal zijn. Het waren vooral de jaren waarin kerken een grote rol speelden, waarin natuurwezens werden verbannen naar een wereld van duistere fantasie.

Lees meer

De Wijze Kabouter maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in de privacy- en cookieverklaring.