Informatie natuurwezens

Ten eerste wil ik starten met de boodschap dat vrijwel alle informatie die je op deze website aantreft, is voortgekomen vanuit mijn samenwerking met het rijk der natuurwezens. De informatie op deze pagina kan daarom handig zijn als je een consult wilt aanvragen bij De Wijze Kabouter. Let er in dat geval even op of je tijdens het lezen van de teksten, ergens iets ervaart of waarneemt, bijvoorbeeld een gevoel van herkenning, gedachten of emoties. De natuurwezens kunnen je met de energie die zij hebben verwerkt in de informatie, naar een consult toeleiden wat passend is.

Mijn band met het rijk der natuurwezens

Als kind zijnde was de natuur voor mij de plek waar ik mezelf op m'n best voelde. Thuis voelde ik me verzwaard, beroofd van vrijheid en niet op de goede plaats. In het bos of op de camping kwam mijn ziel pas tot leven.

Wat later begreep ik waarom dit zo was, vanaf het moment dat er voor het eerst kabouters, leprechauns en aardmannetjes contact met me opnamen. Het viel me al gauw op dat deze wezens altijd de waarheid spreken, dus startte ik met het noteren van de berichten die via hen tot me komen. In eerste instantie waren dit gedichten en verhaaltjes met een diepere betekenis, waarvan de betekenis op den duur werkelijkheid werd. Het kabouterrijk gaf telkens aan wat er in de toekomst zou gaan gebeuren en spoorde me aan om aan bepaalde zaken te werken. Steeds vaker merkte ik de aardewezens om me heen op, totdat dit overging in een natuurlijke omgang. Dagelijks vernam ik vanuit het kabouterrijk wat ik kon doen om mijn ziel te helen van ongemakken, hoorde ik over wie mijn ziel is en ontving ik weetjes en informatie over hoe het rijk der natuurwezens in elkaar steekt.

Door middel van mijn spirituele gaven, is het mogelijk om interessante ins en outs over natuurwezens en de natuur zelf te ontdekken. Zo ontdekte ik via de natuurwezens dat er als mens geïncarneerde natuurwezens zijn, waar ik er zelf één van ben. Ik ontdekte wat er van belang is voor alle verschillende soorten als mens geïncarneerde natuurwezens, wat er voor hen noodzakelijk is voor zielsheling op diverse vlakken en hoe het natuurwezenrijk een geïncarneerd natuurwezen kan ondersteunen tijdens een missie in een menselijk lichaam. Samen met het natuurwezenrijk ontwikkelde ik een unieke zielshelingstechniek, wat alle verschillende soorten als mens geïncarneerde natuurwezens, een inkijkje kan bieden in wie hen ziel is en in wat hen zielsverlangens zijn.

De basis van De Wijze Kabouter is gebaseerd op de informatie die via het rijk der natuurwezens tot me komt, op de energie van het kabouterrijk en op de lessen die ik heb geleerd. Inmiddels werk ik als ervaren Natuurwezen Medium en is het channelen van energie uit de natuur voor mij een eitje. Kabouters, leprechauns, aardmannetjes, trollen, feeën, elfen, eenhoorns en draken schieten het vaakst aan me voorbij, maar ook de overige energieën zoals boomwezens, boswezens en waterwezens, kruisen zo nu en dan mijn pad. En niet te vergeten; de steenwezens!

De energie van natuurwezens

Natuurwezens zijn verweven met de natuur en dragen een grote verantwoordelijkheid en zorg met zich mee. Kabouters vertelden me eens dat natuurwezens hen wereld het natuurwezenrijk noemen en sindsdien ontvang ik de boodschappen van natuurwezens vanuit deze bewoording. Het natuurwezenrijk bestaat tevens uit diverse onderrijken, welke ik via kabouters heb leren kennen onder de volgende benamingen en verdeling:

 • Het kabouterrijk - kabouters, leprechauns, aardmannetjes.
 • Het feeënrijk - feeën, elfen, sylfen.
 • Het trollenrijk - trollen, steenwezens, mineraalwezens.
 • Het waterrijk - zeemeerminnen, waterwezens, undines, dolfijnen en walvissen.
 • Het eenhoornrijk - eenhoorns, een aantal huisdiersoorten.
 • Het drakenrijk - draken, salamanders, vuurwezens.
 • Het bosrijk - boomwezens, boswezens, een aantal wilde diersoorten.

Alle onderrijken samen, vormen het natuurwezenrijk waar kabouters me dagelijks over vertellen. Het is het kabouterrijk wat momenteel naar buiten treedt op een manier zoals het voor een lange tijd niet heeft gedaan en wat de leiding op zich heeft genomen, m.b.t. meer menselijke bekendheid creëren voor het gehele natuurwezenrijk. Het kabouterrijk vormt duidelijk de leidraad voor andere onderrijken en neemt op vele manieren het voortouw om een nieuwe band te bewerkstelligen tussen het natuurwezenrijk en de mensheid.

Binnen de onderrijken van het natuurwezenrijk, zijn er verschillende soorten natuurwezens te vinden. Elk natuurwezen, elke ziel, bestaat uit een individueel energieveld, maar alle natuurwezens uit eenzelfde onderrijk, vormen samen ook een collectief energieveld, oftewel het energieveld van een onderrijk. Het energieveld van alle onderrijken samen, vormt het energieveld van het natuurwezenrijk. Elk onderrijk vervult een belangrijke rol ten behoeve van het gehele natuurwezenrijk, alle natuurwezens werken mee aan de grootse taken van hen onderrijk. Daarnaast werken vele natuurwezens aan individuele taken. 

De verschillende soorten natuurwezens

Als Natuurwezen Medium, is het voor mij mogelijk om te communiceren met alle verschillende soorten natuurwezens. Ik channel de energie van individuele natuurwezens, van de onderrijken van het natuurwezenrijk en van het gehele natuurwezenrijk. Door de functie die mijn ziel vervult binnen het rijk der natuurwezens, kom ik in aanraking met bijzondere verhalen, die soms triest, mooi of spannend zijn. Een functie wat van me vraagt om verantwoordelijk om te gaan met de informatie die ik ontvang. Het is niet de bedoeling dat er schade ontstaat binnen het natuurwezenrijk, op welke manier dan ook. Het is onderdeel van mijn zielsmissie om de informatie die het natuurwezenrijk naar buiten wil brengen, op een verantwoorde manier door te geven aan anderen. Dit betekent dat het natuurwezenrijk de kar voortrekt, wat betreft De Wijze Kabouter. Natuurwezens vertellen, ik luister en schrijf.

Wat de verschillende soorten natuurwezens op deze website over zichzelf willen vertellen is het volgende:

 • Kabouters - Kabouters vervullen een grote rol binnen het natuurwezenrijk, omdat zij het gemakkelijkst contact met mensen kunnen verdragen. Kabouters begrijpen dat mensen ook menselijke taken te verrichten hebben en zij zijn zich bewust van het feit dat een als mens geïncarneerd natuurwezen, soms leeft in moeilijke omstandigheden. Kabouters zijn eerlijk, direct en vrolijk en ze kunnen uitstekend de balans bewaren tussen spirituele en aardse zaken.
 • Leprechauns - Leprechauns zijn geïnteresseerd in gezondheid en heling. Zij weten alles over heling, in welke vorm dan ook, en zijn de dokter van de natuur. Leprechauns houden veel van dieren en zij zien een ideale wereld voor zich, waarin elk dier gelukkig kan leven. Leprechauns zijn volhardend, direct en dol op humor. De aanwezigheid van een leprechaun ontgaat je niet, omdat hun energie indringend is.
 • Aardmannetjes - Aardmannetjes zijn klein, maar van onschatbare waarde voor de natuur. Aardmannetjes regelen de zaken die onder de grond en in de aarde plaatsvinden, zij kennen alle netwerken van boomwortels. Aardmannetjes zijn heel gevoelig en verdragen alleen mensen om zich heen die spiritueel vergevorderd zijn. Is er vriendschap met een aardmannetje gesloten, dan is de vriendschap voorgoed.
 • Feeën - Feeën zijn echte magiërs en beheren de toverkunst als geen ander. De energie van feeën is gewichtig, omdat ze zichzelf bewust zijn van de grote invloed die ze hebben binnen problemen en conflicten. Feeën kunnen ingrijpen op momenten waarop dit noodzakelijk is voor het behoud van de natuur. Het zijn de feeën die een wonder kunnen laten plaatsvinden, als hiermee kostbare natuur gered kan worden. Feeën verschijnen niet op drukke plaatsen, zij zoeken de stilte op.
 • Elfen - Elfen zijn zachtaardig en speels. Zij verrichten kleine wonderen in de natuur, zeker als dit goed is voor het dierenrijk of voor het behoud van de natuur. Elfen maken grapjes en brengen de natuur tot rust als de zon ondergaat. Er is geen magie in de natuur te vinden, zonder de luchtigheid van elfen. De kleine adviseurs van de natuur.
 • Trollen - Trollen ademen één en al natuurenergie uit, zij zijn zo sterk met de natuur verweven, dat ze werkelijk alles over de natuur weten. Trollen helen natuurgebieden en dieren, maar zijn zeer op hun hoede voor wraakzuchtige mensen. Het is onmogelijk om vrienden te worden met een trol, als je kwade bedoelingen hebt binnen de natuur. Trollen houden niet van liegen en prikken direct door leugens heen. Trollen zijn een expert in het aanleggen van kruidentuinen, bloementuinen en groene tuinen, hier maken ze de mooiste creaties van.
 • Eenhoorns - Eenhoorns zijn spiritueel hooggeleerd en bezitten een groot licht. Wanneer eenhoorns aan het werk gaan, dan gaat er echt iets gebeuren op een spiritueel niveau. Eenhoorns brengen licht in de natuur en zuiveren hier het kwaad en de zwaarte. De energie van eenhoorns is zo puur, dat hen energie onmogelijk op te merken is voor zielen die geen eerlijk geweten hebben. 
 • Draken - De energie van draken is krachtig, zij werken aan grote taken en aan grote projecten. Draken blazen omver wat er niet meer dient en zorgen voor opschudding en verandering. Oude muren brokkelen af, nieuwe muren worden opgebouwd vanuit een ander perspectief. Draken laten de wind waaien of brengen een storm op gang. 
 • Boomwezens - Boomwezens zijn uitermate belangrijk voor de energetische balans in de natuur. Boomwezens hebben een volledig bos of natuurgebied onder hen hoede genomen en zorgen ervoor dat de energie binnen zo'n gebied, in een optimale balans blijft. Wanneer er een boomwezen wordt weggepest uit een bos of natuurgebied, verandert de energie van het gehele gebied en raakt de energetische balans daar verstoort. Het is noodzakelijk om boomwezens te koesteren.

Als mens geïncarneerde natuurwezens

Mijn zoektocht naar zielsheling heeft jarenlang geduurd en startte op het moment dat ik werd geboren. Bij mijn geboorte kwam ik terecht in een thuissituatie waarin er niet zoveel passend was bij mijn ziel. Door mijn hoge gevoeligheid, voelde de omstandigheden waarin ik werd geplaatst, aan alsof er een kapotte jas over mijn schouders heen hing. Ik heb mijn gevoeligheid en spirituele gaven leren kennen, door in situaties te belanden die van me vroegen om zelf het heft in handen te nemen. Het was een taak van mijn ziel om een uitweg te vinden tussen desinformatie door en om een zielshelingstechniek te ontwikkelen, wat mezelf en ook anderen, succesvol verder vooruit kan helpen.

Tijdens mijn zoektocht naar zielsheling, ontmoette ik de vele natuurwezens waarmee mijn ziel in vorige levens heeft samengewerkt. Via deze natuurwezens ontdekte ik dat er als mens geïncarneerde natuurwezens zijn, waar ik er zelf één van ben. Ik ontdekte wat er van belang is voor alle verschillende soorten als mens geïncarneerde natuurwezens, wat er voor hen noodzakelijk is voor zielsheling op diverse vlakken en hoe het natuurwezenrijk een geïncarneerd natuurwezen kan ondersteunen tijdens een missie in een menselijk lichaam. Samen met het natuurwezenrijk ontwikkelde ik een unieke zielshelingstechniek, wat alle verschillende soorten als mens geïncarneerde natuurwezens, een inkijkje kan bieden in wie hen ziel is en in wat hen zielsverlangens zijn.

Ben jij een geïncarneerd natuurwezen?

Het was het kabouterrijk wat me als eerste wees op het feit dat ik een als mens geïncarneerd natuurwezen ben. Ik vernam dat mijn ziel afkomstig is vanuit het kabouterrijk en dat ik één van hen ben. Doordat mijn ziel in de verre geschiedenis heeft bestaan als kabouter, is mijn ziel verzekerd van hulp vanuit het kabouterrijk.

Bij als mens geïncarneerde natuurwezens, ligt de oorsprong van de ziel binnen het natuurwezenrijk. Het eerste moment op de aarde, was een moment waarop de ziel als een natuurwezen aanwezig was. Het natuurwezenrijk is de oorspronkelijke afkomst van de ziel, waarbij dan ook nog een specifiek onderrijk van belang is. 

Ik leerde van het kabouterrijk, dat alle natuurwezenzielen zijn verbonden met het onderrijk van afkomst. Zoals je eerder op deze pagina hebt gelezen, bestaat het natuurwezenrijk uit diverse onderrijken, waarbij een natuurwezenziel afkomstig is uit één van deze onderrijken. De ziel van een als mens geïncarneerd natuurwezen, is verbonden met het onderrijk van afkomst.

Een als mens geïncarneerd natuurwezen, heeft niet zomaar een lijntje lopen richting het onderrijk van afkomst. Je ziel is op dit moment hier als mens, om een missie uit te voeren namens het natuurwezenrijk. De ervaringen die je ziel opdoet als mens zijnde, zijn nodig om het natuurwezenrijk te behouden.

Het lijntje wat je ziel heeft lopen, richting het onderrijk van afkomst, brengt echter wel wat haken en ogen met zich mee. Afhankelijk van de leeftijd van de ziel en van eerder opgedane ervaringen, kunnen als mens geïncarneerde natuurwezens diverse moeilijkheden meemaken tijdens een menselijk bestaan op aarde.

Als Natuurwezen Medium, heb ik in mijn huidige leven vele soorten natuurwezens ontmoet en heb ik vele als mens geïncarneerde natuurwezens, een inkijkje kunnen bieden in wie hen ziel is en in wat hen zielsverlangens zijn. Tijdens de ontwikkeling van mijn unieke zielshelingstechniek, voor alle verschillende soorten als mens geïncarneerde natuurwezens, zag ik een rode draad lopen tussen alle als mens geïncarneerde natuurwezens, ongeacht wat het onderrijk van afkomst is.

Alle verschillende soorten als mens geïncarneerde natuurwezens, die momenteel op de aarde aanwezig zijn, lopen tegen zaken aan die te maken hebben met een gebrek aan (zelf-)vertrouwen. Een kwestie wat gerelateerd is aan de negatieve ervaringen die het gehele natuurwezenrijk in de geschiedenis heeft opgedaan met de mensheid. Er heerst binnen het natuurwezenrijk een stille angst om naar buiten toe te treden. Wat zeer begrijpelijk is, omdat tot op de dag van vandaag geldt dat het grootste gedeelte van de mensheid, de natuur de rug toekeert of verafschuwt. Iets wat het natuurwezenrijk groot verdriet doet.

Wat alle verschillende soorten als mens geïncarneerde natuurwezens uiteraard gemeen hebben, is een innerlijke liefde voor de natuur. Het is een collectieve taak van als mens geïncarneerde natuurwezens, om het grote gedeelte van de mensheid wat de natuur verafschuwt, onbewust een stukje respect voor de natuur bij te brengen.

Mijn unieke zielshelingstechniek

Tijdens mijn eigen zielshelingsproces, kwam er in samenwerking met het natuurwezenrijk, een unieke zielshelingstechniek tot stand. Dit betreft een zielshelingstechniek wat alle verschillende soorten als mens geïncarneerde natuurwezens, een opening kan bieden op spiritueel en tastbaar niveau.

Ik leerde via mijn spirituele gaven, wat er van belang is voor alle verschillende soorten als mens geïncarneerde natuurwezens. Omdat natuurwezenzielen afkomstig zijn uit de diverse onderrijken van het natuurwezenrijk, geldt dat er voor verschillende soorten als mens geïncarneerde natuurwezens, afhankelijk van het onderrijk van afkomst, een specifieke route tot zielsheling noodzakelijk is.

Mijn zielshelingstechniek is gebaseerd op vele facetten van de menselijke incarnatie van een natuurwezenziel en hiermee vormt mijn werk de leidraad om uiteindelijk meer zielsgeluk te kunnen ervaren. Ik heb vele onderdelen m.b.t. zielsheling voor een als mens geïncarneerd natuurwezen, samenbracht in een praktische en overzichtelijke werkwijze, waarbij resultaat op een mooie en natuurlijke wijze ontstaat.

Doordat ik duidelijk in kaart heb staan, wat er voor als mens geïncarneerde natuurwezens relevant is, is mijn zielshelingstechniek uniek in zijn soort. Het is voor mij eenvoudig om met alle vormen van natuurenergie te communiceren, waardoor mijn werk altijd is afgestemd op de klant in kwestie. Naast Natuurwezen Medium, functioneer ik ook als een 'gewoon' medium. Ik ben helderziend, helderhorend, heldervoelend, helderwetend, helderproevend en helderruikend, in combinatie met een hoge gevoeligheid. Voor mijn werkzaamheden als Natuurwezen Medium, werk ik met een combinatie van mogelijkheden, o.a. afhankelijk van wat de klant in kwestie voor ogen heeft. Ik werk uitgaande van de wens en energie van de klant, op het spirituele niveau van de ziel van deze persoon.

Edelstenen natuurwezens

In de webshop zijn edelstenen te vinden die zijn verbonden met de natuur en met de natuurgeesten. Edelstenen met een speciale energie, die je kunnen ondersteunen tijdens jouw ontdekkingstocht in de natuur.

De edelstenen zijn door mij persoonlijk, in samenwerking met de natuurwezens, geactiveerd en verbonden met het Natuurwezenrijk. Alle edelstenen zijn uniek, dus beslis vanuit je hart of één van deze stenen voor jou is, of niet.

Bekijk de mogelijkheden

Kleine Reading Natuurwezens + Edelsteen
€ 22,95
Grote Reading Natuurwezens + Edelsteen
€ 35,95
Kleine Reading Kabouters + Edelsteen
€ 22,95
Grote Reading Kabouters + Edelsteen
€ 35,95
Kleine Reading Feeën + Edelsteen
€ 22,95
Grote Reading Feeën + Edelsteen
€ 35,95
Online Reading Kabouters
€ 24,95
Online Reading Feeën
€ 24,95
Online Reading Natuurwezens
€ 24,95
Kleine Reading Eenhoorns + Edelsteen
€ 22,95
Grote Reading Eenhoorns + Edelsteen
€ 35,95
Online Reading Eenhoorns
€ 24,95
Natuurwezen Coaching 30 Minuten
€ 36,95
Natuurwezen Coaching 3 x 30 Minuten
€ 89,95
Kleine Reading Trollen + Edelsteen
€ 22,95
Grote Reading Trollen + Edelsteen
€ 35,95
Online Reading Trollen
€ 24,95
Kleine Reading Draken + Edelsteen
€ 22,95
Grote Reading Draken + Edelsteen
€ 35,95
Online Reading Draken
€ 24,95
Kleine Reading Elfen + Edelsteen
€ 22,95
Grote Reading Elfen + Edelsteen
€ 35,95
Online Reading Elfen
€ 24,95
Kleine Reading Leprechauns + Edelsteen
€ 22,95
Grote Reading Leprechauns + Edelsteen
€ 35,95
Online Reading Leprechauns
€ 24,95

De Wijze Kabouter maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in de privacy- en cookieverklaring.